SOMMEREN I LUND KIRKE


Se programmet for gudstjenester og sommertreff i Lund kirke her.

Det fint å møtes på gudstjeneste, selv om vi må forholde oss til smittevernregler: Vi kan nå være opp til 200 på gudstjenesten. Vi må fortsatt skrive liste over hvem som er til stede. Listene blir oppbevart i safe, og makulert etter 10 dager. Ta helst med lapp med navn og telefonnummer, så går det raskt.

Ellers har vi håndsprit ved inngangen, og må minne om regelen om 1 meters avstand både inne og ute. Dette gjelder også for sommertreffene. 

Velkommen!

 

 

 

Søndag 28.6.                kl 11.00 Gudstjeneste v/Monika Olsen Holt

                                       og Ben Tore Beisland. Dåp

Onsdag 1.7.                  kl 11.00 Sommertreff i peisestua

Søndag 5.7.                  kl. 11.00 Gudstjeneste ved Monika Olsen

Holt og Martin Pearson. Nattverd

Søndag 12.7.                kl. 11.00 Gudstjeneste ved Helge Smemo

og Martin Pearson. Nattverd

Onsdag 15.7.                kl 11.00 Sommertreff i peisestua

Søndag 22.7.                Ingen gudstjeneste i Lund, men gudstjenester i

Oddernes og Domkirken.

Søndag 26.7.                kl. 11.00 Gudstjeneste ved Bjarte Leer Helgesen

og Johan Varen Ugland. Nattverd.

Onsdag 29.7.                kl 11.00 Sommertreff i peisestua

Søndag 2.8.                  Ingen gudstjeneste i Lund, men gudstjenester i

Oddernes og Domkirken

 

.

 

 

Tilbake