Helgen i Lund kirke - årsmøte


Fredag kl. 17.00: Minifredags.

Søndag kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Andreas Mollestad Nilsen, Monika Olsen Holt, Ben Tore Beisland. Skattekista og Barnegospel blir med. Kirkekaffe. Offer til barnearbeid. Velkommen!

 

 

 

 

Tilbake