Helgen i Lund kirke


Søndag kl. 11.00: Konfirmantenes gudstjeneste ved Andreas Mollestad Nilsen og Ben Tore Beisland. 

 

 

 

 

Tilbake