Helgen i Lund kirke


Søndag kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Andreas Mollestad Nilsen, Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland. Skattekista 3. trinn. Barnegospel. Innsettelse av ny daglig leder, Marie Holte. Velkommen!

Tilbake