Informasjon om Kirkevalget 2023


Er du medlem i Den norske kirke og er 15 år eller eldre i valgåret, har du stemmerett i kirkevalget. Her finner du mer informasjon om det å stemme ved kirkevalget, hvorfor du bør gjøre det, hvem som kan stemme og hvordan du gjør det. Her finner du også listen over kandidater til menighetsrådet her i Lund menighet.

Det er kirkevalg 11. september 2023. Alle som er medlem i Den norske kirke kan stemme ved Kirkevalget. Her er din mulighet til å bruke din stemme for å skape fremtidens kirke. Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke, medlemsskapet ditt kan du sjekke her

I Den norske kirke er det rom for deg. Bruk din stemme i kirkevalget.
 

Menighetsrådsliste for Lund menighet 2023:

1)      Erik Lunde

2)      Astrid Bjoraa

3)      Rune Vik

4)      Eli Tendeland

5)      Øyvind Lindseth

6)      Torun Gitmark

7)      Reidun Fidje

8)      Svein Jørgensen

9)      Per Arne Birkeland

10)    Elisabet Haakedal

11)    Tormod Engebu

12)    Svein Akselsen

 

Endringer på stemmeseddelen:
a. Velgeren kan gi inntil tre kandidater på stemmeseddelen en personstemme. Dette gjøres ved å sette et merke ved navnet på kandidaten.
b. Legg til navn på inntil tre valgbare personer på valglisten. Et navn kan bare føres opp en gang på hver stemmeseddel.

 

Forhåndsstemming ved kirkevalget:
10. aug.-8. sept. Kl. 09.00 – 15.00: Innbyggertorget, Rådhuskvartalet i Kristiansand.

I år vil det også være mulig å forhåndsstemme digialt fra 10. aug.-6. sept. 
 

Datoer for valget i Lund:

Forhåndsstemming torsdag 31. august fra kl. 15.00-20.00 i Lund kirke.

På valgdagen 11. september kl. 09.00-21.00, kan du stemme ved kirkevelget på samme sted som kommunevalget. Lund kirke (Lund syd) og Gimlehallen (Lund nord).

 

Godt valg!

Tilbake