Virksomhetsplan for Lund Menighet 2013-2016

Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke                                                                                                                                                                               
Hovedmål for Den norske kirke er

Å være en bekjennende kirke som stadig fornyes i troen på den treenige Gud
Å være en misjonerende kirke som lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus med respekt og integritet
Å være en tjenende kirke som viser omsorg for mennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket
Å være en åpen folkekirke med bred deltakelse fra kirkens medlemmer som bygger fellesskap med respekt for ulikheter
 
Visjon for Lund menighet :

Tilhørighet, tro og tjeneste

Tilhørighet til Lund kirke og hverandre
Tro på Jesus Kristus, død og oppstått for alle
Tjeneste for vår neste og Guds verdensvide kirke

Barn, unge og familier:

Målsetting:
Lund menighet vil :
Gi tilbud om trosopplæring til alle medlemmer med særlig vekt på døpte i alderen 0 – 18 år.
Videreutvikle  samarbeidet  med skolene
Fortsatt ha fokus på det vi er gode på i barne- og familiearbeidet
Delmål
Lund menighet  vil være en menighet der barn og unge er  en fullverdig del av fellesskapet og inkluderes i menighetens gudstjenesteliv
Alle barn og unge som kommer til kirken skal bli sett og lyttet til
Øke antall frivillig medarbeidere og styrke oppfølgingen av og omsorgen for disse
Tiltak
Ha fokus både på trosopplæringstiltak og kontinuerlige tilbud, og få barna med i det kontinuerlige.
Arrangere årlige ledersamlinger i barne – og ungdomsarbeidet
Opprettholde ledertreningstilbud til unge
Satse på overskridelse mellom generasjoner for ledere.
Fokusere på barn og besteforeldre
Menighetsweekend høy prioritet
Ha god kontakt  mellom aktivitetene på hverdager og søndagens gudstjeneste

Gudstjeneste / Kirkemusikk:Målsetting
Lund menighet vil utvikle et rikt og variert gudstjenesteliv i møte med menneskers virkelighet
Delmål
Arbeide for at den nye liturgien blir godt forankret i menigheten
Utvikle gudstjenesteliv som er preget av nærhet til Gud og mennesker
Arbeide for økt gudstjenestedeltagelse på alle alderstrinn
Bruke samtidens kunst – og kulturuttrykk og gi rom for det kulturelle mangfold
Tiltak
Komplettere kirkevert-teamene, også med yngre
Konfirmantene deles i mindre grupper som deltar på gudstjenesten med ulike oppgaver
Barn og unge fra ulike grupper i menigheten deltar på gudstjenesten med ulike oppgaver
Forsangergrupper til gudstjenesten  for å støtte menighetssangen.
Få i gang igjen ungdomskor, og/eller lovsangsteam
Sikre solide barnekor.

Diakoni
Målsetting
Diakoni er kirkens omsorgtjeneste og evangeliet i handling. På Lund som i hele Dnk vil vi den skal uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Delmål
Styrke menigheten som fellesskap der den enkelte blir sett, hørt og kjenner tilhørighet.
Rekruttere flere frivillige til tjeneste med diakonale oppgaver,  og ta vare på de flotte medarbeiderne vi allerede har.
Tiltak
Støtte og videreføre en god  forbønnstjeneste.
Fortsette tiltakene i  menighetens diakoniplan som fungerer  godt.
Starte en kontakt- og vertskapsgruppe som kan inspirere hele menigheten til å vise omsorg for nye landsmenn i vårt nærmiljø.
Opprette grønn menighet-komite som har fokus på vårt forvalteransvar både i forhold til miljøet og fordelingen av verdens ressurser.

Annet Menighetsarbeid
Målsetting
Lund menighet ønsker å være åpen og inkluderende,  der alle kan få bruke og utvikle sine evner  og nådegaver
Lund menighet ønsker å fremme et aktivt misjonsengasjement
Vi ønsker å pusse opp gamle menighetssal, peisestua, det gamle kjøkkenet og ganga.
Delmål
Øke frivillighetskorpset  i menighetens ulike aktiviteter
Øke deltagelsen fra aldersgruppen 30 – 40 -  50
Tiltak
Utarbeide en oversikt over ”ledige stillinger” som presenteres i menighetsbladet, på hjemmesiden og på gudstjenester fremover
Arbeide for å øke misjonsengasjementet i menigheten, og fokusere på misjonsprosjektet på Madagaskar
Temakvelder/undervisning/samtalegrupper for voksne
Arrangere en årlig inspirasjonssamling.
Arbeide for økt givertjeneste for sikring av stillinger og finansiering av oppussing
Prosjekter kan være fint, eks. Avogtilkoret
Oppdatert database over frivillige

Lund Menighetsråd

Menighetsrådet har møter hver måned. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, daglig leder og sokneprest.

2015-2019: 
Faste medlemmer: 
Bård Kalstad (leder)

Arnhild Leer-Helgesen (nestleder)

Andreas Jølstad

Marit Aamodt Nielsen

Finn Gitmark

Liv-Reidun Elgvin

Mette Kristin Verne Stabrun

Hallvard Sundsli 

Helge Smemo, sogneprest

Varamedlemmer:
1. Gerd Lisbeth Kristensen
2. Øystein Lægdene
3. Thore Pedersen
4. Torgrim Haaversen
5. Helge Ødegård Hovland

Dokumenter

 TittelEierCategoryendret datoStr 
Protokoll 30.1.2019Torunn Jerstad 01.02.201935,60 KBLast ned
Protokoll 28.11.2018Torunn Jerstad 01.02.201937,12 KBLast ned
Protokoll 24.10.2018Torunn Jerstad 22.11.201834,97 KBLast ned
Protokoll 25.9.2018Torunn Jerstad 22.11.201834,36 KBLast ned
Protokoll 29.8.2018Torunn JerstadProtokoll 29.8.201822.11.201834,16 KBLast ned
Protokoll 22.6.2018Torunn Jerstad 22.11.201833,48 KBLast ned
Protokoll 22.5.2018Torunn Jerstad 22.11.20187,78 MBLast ned
Protokoll 4.4.2018Torunn Jerstad 22.11.201835,76 KBLast ned
Protokoll 28.02.2018Torunn Jerstad 08.03.201842,50 KBLast ned
Protokoll 30.1.2018Torunn Jerstad 06.03.201841,69 KBLast ned
Protokoll 29.11.2017Torunn Jerstad 06.03.2018UkjentLast ned
Protokoll 25.10.2017Torunn Jerstad 06.03.201837,10 KBLast ned
Protokoll 26.09.2017Torunn Jerstad 06.03.201837,33 KBLast ned
Protokoll 30.08.2017Torunn Jerstad 07.09.201739,39 KBLast ned
Protokoll 31.05.2017Torunn Jerstad 07.09.201736,26 KBLast ned
Protokoll 26.04.2017Torunn Jerstad 07.09.201740,99 KBLast ned
Protokoll 08.03.2017Torunn Jerstad 16.03.201739,73 KBLast ned
Prootokoll 31.1.2017Torunn Jerstad 16.03.201736,92 KBLast ned
Protokoll 30.11.2016Torunn Jerstad 27.01.201740,95 KBLast ned
Protokoll 28.09.16Torunn Jerstad 13.01.201737,51 KBLast ned
Protokoll 24.08.16Torunn Jerstad 13.01.201736,67 KBLast ned
Protokoll 24.8.2016Torunn Jerstad 04.10.201636,67 KBLast ned
Protokoll 15.6.2016Torunn Jerstad 04.10.201637,83 KBLast ned
Protokoll 11.5.2016Torunn Jerstad 04.10.201641,69 KBLast ned
Protokoll 30.3.2016Torunn Jerstad 04.10.201639,30 KBLast ned
Protokoll 2. mars 2016Torunn Jerstad 18.03.201639,02 KBLast ned
Protokoll 27. januar 2016Torunn Jerstad 18.03.201644,35 KBLast ned
Protokoll 11.18.2015Torunn Jerstad 10.02.201647,06 KBLast ned
Protokoll 10.28.2015Torunn Jerstad 10.02.201641,35 KBLast ned
Protokoll 10.07.2015Torunn Jerstad 28.01.201642,69 KBLast ned
Protokoll 04.29.2015Torunn Jerstad 28.01.201646,69 KBLast ned
Protokoll 03.04.2015Torunn Jerstad 28.01.201641,74 KBLast ned
Protokoll 06.04.2015Torunn Jerstad 28.01.201646,35 KBLast ned
Protokoll 09.16.2015Torunn Jerstad 28.01.201642,18 KBLast ned
Protokoll 03.26.2015Torunn Jerstad 28.01.201644,37 KBLast ned
Protokoll 01.28.2015Torunn Jerstad 28.01.201641,74 KBLast ned